gata keeper

Anal sfinkter implantı, bio-uyumlu, alerjik ve pirojenik olmayan, vücutta çözünmeyecek yapı ve davranışta  olup, minimal cerrahi girişim sağlayan, steril disposable yerleştirme sistemine sahiptir.

Anal sfinkter implantı, anatomik yapıya uygun biçimde, iç ve dış sfinkter kasları arasına yerleştirilmektedir.

 

Vücut sıvıları ile aktif hale gelerek şişme etkisi sağlayacak karakteristiğe sahiptir.

Yerleştirilmesinden 24-48 saat sonra, tedavi sağlayacak boyutlarına ulaşabilmektedir.

Mesane tümörü tedavisi

EMDA sistemi, mesaneye yerleştirilen bir kateter içerisindeki elektrot ve karına yerleştirilen elektrotlar arasında bir elektriksel alan oluşturularak, mesaneye verilen kemoterapi ilacı Mitomisin C’nin, mesane duvarında daha derin dokuya etki etmesini sağlar.

 

EMDA, intravezikal bir solüsyon içerisindeki iyonize ilaçların, dokuya yönelerek, bir elektriksel akım kullanarak pasif difüzyona oranla daha derin dokulara nüfuz etmesini sağlayan bir sistemdir.

 

Bilimsel olarak ölçülmüş ve uygulanmış olan bu işlem, cerrahi sonrasında tümör tekrarlama oranını büyük oranda düşmesini sağlamaktadır.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Alt üriner sistemin (AÜS, mesane ve üretra) fonksiyonlarının Sistometri ve Üroflow (Basınç Akım çalışması) işlemleri ile incelenmesidir. Pratik ve günlük üroflow incelemelerine uygun, kullanım kolaylığı olan basit ve düşük maliyetli bilgisayar tabanlı kablosuz üroflowmetri sistemidir. Flowmaster hastaya mahremiyet sağlayan ölçümleme ve analiz sistemidir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Flowtaker, evde kullanım için eşsiz, ekonomik, tek kişilik hasta üroflowmetre sistemidir.

 

Etkili, minimal invasiv dışkı kaçırma tedavisi. : İmplant intersfinkterik alana (internal ve external sifinkterin arası) yerleştirilen GateKeeper Anal inkontinans implant. Poliakrilonitril (Polyacrylonitrile (HYEXPAN TM), Soiling, sfinkter lezyonu olmadan zayıf anal kanal, pasif incontinans, IAS’nin sınırlı lezyonları (<120°), EAS’nin sınırli lezyonları (<60°) sorunlarında ve diğer tearpötik opsiyonlara tamamlayıcı olarak önerilmektedir.

inkontinans lazer

HYDROGENIUS

  • Elde taşınabilir hidrojen nefes monitörü
  • Sadece Hidrojen ölçümü için, metan için kullanılmaz
  • Ağızlık ve yüz maskesi seçimi
  • 6 protokol seçimi
  • Eş zamanlı 10 hastanın ölçümünü alma imkanı (2 saat içerisinde 10 hasta )

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Aşırı aktif mesane (AAM) ve nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi (NDO) uygulamasında mesane duvarına sistoskopi enjeksiyonu için kullanılan özel olarak tasarlanmış ayarlanabilir patentli hassas sistoskopik ince uçlu iğnedir. injeTAK derinlik kontrolü işlevi sunan, güvenlik ve hız açısından eşsiz ve ilk enjeksiyon iğnesidir.

Sistoskopik Botox enjeksiyonu yapılan hastalarda Botox enjeksiyonu, mesane kasının kısmi felç edilerek aşırı aktif hareketlerini engellemek amaçlı yapılan InjeTAK, aşırı aktif mesane veya nörojenik mesane gibi mesane fonksiyon bozuklarında endikedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Secca, konservatif- invaziv terapiler ile bağırsak tıkanıklığı ve bozukluğu için yapılan cerrahi yöntemler arasında güvenli, etkili ve minimal invaziv olan bir terapi yöntemidir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cerrahın Elinde Olabilecek En Güçlü Donanım;

Jena MultiPulse Ho

 

Kapsül endoskopi, bir hap boyutunda video kapsülü ile kendi objektifi ve ışık kaynağı sayesinde sindirim kanalı boyunca gastrointestinal peristalsizm sayesinde ilerleyerek görüntüleri bir video üzerinde izlemleme imkanı sağlar, görüntüleri kaydeder ve ölçümleme imkanı sağlar.Görüntülenen resimler bir bilgisayara indirilebilir, değerlendirilebilir ve hekim tarafından teşhis raporu hazırlanır hale getirilir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kapsül Endoskopi; hastanın bel bölgesine takılan kemer ve taşınabilir cihaz eşliğinde 12 saate kadar anlık görüntü incelemesi ve kayıt yapabilmektedir. Endoskop ile hastanın ince ve kalın bağırsak bölgesi saniyede 2-6 görüntü alınarak inceleme imkanı sağlamaktadır.

Bu sayede kapsül endoskopun üzerinde bulunan 6 adet led ışık ve geniş açılı kamerası ile yüksek çözünürlükte, doğal renkleme tonuyla yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakta kablosuz aktarımla kayıt edilmektedir.  Yutulan kapsül doğal yollar ile vücuttan atılır. Kayıt cihazı bilgisayara bağlanarak 15-20 dakika içinde tüm görüntüler aktarılır ve detaylı inceleme yapılabilmektedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kabızlık (konstipasyon)  ya da ishal (diyare) sorunu olan hastalarda, total ve bölümsel kolon geçiş zamanının ve kolon motilite bozukluklarında cerrahi ya da tıbbi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

MicrUs, gerçek zamanlı görüntü elde etmek için kullanılan taşınabilir PC kontrollü bir ultrason sistemidir.

 

Ambulatuar Empedans – pH metre analizi Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir. Hastaya nazal olarak yerleştirilen Empedans – pH ölçüm kateteri ile özefagusta bulunan her türlü sıvı ve hava takibi 24 saat takip edilir ve kayıt altına alınır. Özefagusda bulunan sıvı veya hava hareketlerinin yönüne ve pH değerine bakılarak, reflü olup olmadığı, reflü var ise asit, zayıf asit veya asit olmayan reflü şeklinde analizi yapılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ


 

Kablosuz pH ölçüm kapsülü, ambulatuar pH reflü monitorizasyonu işleminde en ileri yöntemdir.
Ambulatuar pH reflü monitorizasyonu işlemi, Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ambulatuar pH metre analizi Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir. Hastaya nazal olarak yerleştirilen pH ölçüm kateteri ile özefagusa kaçan mide asidi 24 saat takip edilir ve kayıt altına alınır. Bu ataklar ve hastada görülen şikayetler eş zamanlı olarak incelenerek, hastada görülen reflü ataklarının varlığı, miktarı, var ise bu atakların hastanın rahatsızlığına yol açıp açmadığı incelenir.

OTSC klempler, ameliyat sırasında oluşan İyatrojenik komplikasyonların anında tedavisinde, ameliyat sonrası oluşan cerrahi komplikasyonların tedavisinde, gastrointestinal yaraların tedavisi ve deliklerin kapatılmasında ve kanamaların tedavisinde kullanılır.

Ayrıca, ülser kanamaları, Arteryel EMR (Endoskopik Mukozal rezeksiyon) sonrası oluşan kanamalar, ERCP kanamaları, tümor kanamaları ve ameliyat sonrası kanamalar gibi durdurulması zor kanamaların tedavisinde kullanılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Kolorektum bölgesinde, uygun lezyonların çıkartılmasıyla tam kalınlıkta rezeksiyon (kazıma) ve tanıya yönelik doku çıkartılması amaçlı, Fleksibl kolonoskoplar ile kullanım içindir.

Sistem, kullanıma hazır olarak gelen, kolonoskop ucuna monte edilerek kullanılan, şekil hafızalı, süper elastik, nitinol adı verilen özel bir alaşımdan yapılan klemp içerir. Biyo uyumludur.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Ovesco Procto klempler anorektal fistüllerin tedavisinde kullanılırlar.
OTSC klemp uygulama sistemi proktolojide kullanım içindir ve tek kullanımlıktır. OTSC® Procto sistemi, uygulama sistemi ve daha önceden yüklenmiş OTSC proktoloji klempinden oluşur.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

ScanMaster sistemi işeme sonrası kalan idrar miktarının non-invaziv ultrasonik olarak ölçülmesini sağlayan bir sistemdir. Scanmaster probu her türlü PC tabanlı bilgisayar yardımı ile kullanılabilmekte olup istenildiğinde MMS Ürodinami veya Üroflowmetre Sistemleri ile aynı sistem üzerinde de kullanılabilmektedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

SmartUs, Yüksek performanslı, gerçek zamanlı görüntü elde etmek üzere kullanılan taşınabilir bir Renkli Doppler Eko sistemidir.

 

Alt üriner sistemin (AÜS, mesane ve üretra) dolum ve boşaltma fazlarındaki anormalliklerin saptanması için yapılan tanı amaçlı ürodinamik incelemedir. Ürodinami, bebek, çocuk ve yetişkinlerde; idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrar yapamama, zorlanarak ya da damla damla idrar yapma gibi işeme bozukluklarının teşhis edilmesi için yapılır.


– Stres inkontinans
– Urge inkontinansı
– Miks inkontinans
– Aşırı aktif mesane

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

SolarGI HRM Konvansiyonel manometrik incelemede kullanılan kateterlerdeki 5-8 sensör ile elde edilen özofagus manometrik verilerinin yetersiz olması nedeniyle geliştirilen yüksek çözünürlüklü manometri SolarGI, alt yapısı ilk kez 1995’lerin başında Ray Clouse ile oluşturulmuştur. SolarGI ile özofagus gövde motilitesi ve basıncı 2 cm aralıklarla ölçülebilmektedir. Bu sayede özofagusda intraluminal basınç alanlarının daha doğru saptanabilir aynı zamanda özellikle alt ve üst sfinkter düzeyinde hareket nedeniyle ortaya çıkan artefaktların minimale indirilmesi sağlanmıştır.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

 

 

 

Solar Nexam Pro Ürodinami Sistemi, ICS (International Continance Society) standartlarında üretilmiş en son teknoloji ile donatılan ve dünya çapında önde gelen hastanelerle yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir. Ürodinami’ de uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ile bir araya gelen Solar NEXAM Pro, şu anda mevcut olan en kolay kullanıcı dostu olan profesyonel sistem haline getirmiştir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Her tür üroloji tedavisi ve ürodinamiye uygun Sonesta, rahat ayak koyma ve entegre yastığı ile standartları yakalayan bir sandalyedir. Kilit sistemi sayesinde hasta için konforu ön plana alan sandalye uluslararası standartlardadır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Radyofrekans kontrollü ısı tedavisi olan Stretta tedavisi, reflü hastalığının ilaçla tedavisi ile cerrahi işlem arasında alternatif bir tedavi yöntemidir. Stretta tedavisi, hastanın hastanede yatmasını gerektirmeyen, 60 dakika ya da daha az  süren, minimal invaziv bir işlemdir. Stretta,  REFLÜ sorunu olan kişilerde,ilaç tedavisinin fayda etmediği, kısmi olarak fayda ettiği ya da ameliyat olmak istemeyen hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

 

T-Doc havalı kateterler, ürodinamik basınçları, daha az artefakt veren ve daha doğru tanı koymaya yarayan,  özel “Air-charged” basınç teknolojisini kullanarak ölçer. T-Doc havalı kateterler ile, klinik kararlarda güvenilirlik sağlayacak şeklide daha doğru okuma yapılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

THD Slide, hemoroid hastalığının ileri derecelerinin tedavi işleminde kullanılan, özel tasarlanmış anoskop adı verilen bir cihazdır.

THD Doppler probu, anal mukoza ile temasta olduğundan hemoroid arterlerinin doğru olarak saptanmasında kullanılır ve ANOSKOP’a yerleştirlir. THD Slide ANOSKOP, şeffaf, tıbbi kullanıma uygun malzemeden yapılmış, kullanım bölgesinde mükemmel aydınlatma yapılmasına olanak sağlayan fiberoptik uç olan bir cihazdır.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ultravision, laparoskopik ameliyatlar sırasında, görme alanındaki cerrahi dumanı temizleyen ve bu dumanın ameliyathaneye yayılmasını önleyen yenilikçi bir sistemdir. Bunu fazla çaba sarfetmeden ve sıkıntı vermeden, duman partikülleri oluşur oluşmaz, partiküllerin doğal olarak çökelmesini sağlayarak yapar.

Urgent® PC Nöromodülasyon Sistemi fekal inkontinans tedavisinde Perkütan Tibial Sinir Uyarımı ( PTNS ) ile tedavi sağlar. Urgent PC ayrıca aciliyet inkontinansı , sık idrara çıkma, idrara yetişememe ve aşırı aktif mesane semptomlarını tedavi eder. PTNS tedavisi, belirtileri konservatif tedaviler ile düzelmeyen hastalar için mükemmel bir alternatiftir. İdrar kaçırma, aşırı aktif mesane, urge inkontinansı, sık idrar kaçırma, fekal inkontinans endikasyonları için kullanılan bir sistemdir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

EMG seti 3 parça elektrottan oluşmakta ve sfinktere yapıştırılacak elektrotlar ürodinami sırasında ıslandığında çıkmayacak ve sinyal iletimini bozmayacak özelliktedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Dönen diskli Urodyn + altın standartta bir üroflowmetre sistemidir.

Eşsiz dönen disk sistemi ile azami hassasiyet ve artefakt direncini sağlar.

Urodyn + SD, pil gücü ve 1. sınıf uzun menzilli Bluetooth ile birleştiğinde, flowmetre uygulamasının tüm taleplerini karşılayabilmektedir.

 

Daha erken tanı ile daha iyi sonuçlara giden yol: Uronav; Prostat Füzyon Biyopsi Sistemi

Bu yeni yaklaşım, prostat biyopsilerinin hassasiyetini ve özgüllüğünü iyileştirme yeteneğine sahiptir.

Bu, yanlış negatif biyopsi sonuçlarının görülme sıklığının azalmasına neden olur. Konvansiyonel biyopsi veya “kör” prosedürler, tanıyı geciktirerek, tedavi müdahalesini ve tedavi seçeneklerini sınırlayarak hastanın sonuçlarını etkileyen çok daha düşük bir kanser tespit oranına sahiptir.

UroNav daha erken teşhisi sağlayarak, klinisyen tarafından daha geniş bir dizi tedavi seçeneğinin uygulanmasına, hasta için daha az komplikasyona ve bakım sağlayıcısı için daha uygun maliyetli bir çözüm sağlanmasına olanak tanır.   UroNav, post-biyopsi incelemesine kadar, sezgisel iş akışında size yol gösterir. Navigasyon sisteminin hızlı bir şekilde başlatılmasından sonra, UroNav prostatın standart bir 2D taraması ile 3D ultrason hacmi oluşturur.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Anorektal Manometri Sistemi

Solar GI HRAM, anorektal basınçları doğru bir şekilde ölçmek için gelişmiş yüksek çözünürlüklü manometri sistemidir.
Solar GI HRAM, QuickView analiz programı ile 360 derecelik HRAM, 3D Anorektal Basınç Topografyası ve yeni kateter teknolojisine sahip üst düzey bir manometri sistemidir.

Son derece kolay kullanım prosedürleri ile doğru ve güvenilir veri analizi sağlar.

Özel bir 3D kateteri kullanarak HRAM verileri, daha da fazla bilgi sağlayan, 3D bir alan halinde görüntülenebilir. Sonuç olarak, tüp görünüm modunda sfinkter hasarı veya kusurları kolayca tanınabilir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ