Gösterilen sonuç sayısı: 15

Alt üriner sistemin (AÜS, mesane ve üretra) fonksiyonlarının Sistometri ve Üroflow (Basınç Akım çalışması) işlemleri ile incelenmesidir. Pratik ve günlük üroflow incelemelerine uygun, kullanım kolaylığı olan basit ve düşük maliyetli bilgisayar tabanlı kablosuz üroflowmetri sistemidir. Flowmaster hastaya mahremiyet sağlayan ölçümleme ve analiz sistemidir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Flowtaker, evde kullanım için eşsiz, ekonomik, tek kişilik hasta üroflowmetre sistemidir.

 

Aşırı aktif mesane (AAM) ve nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi (NDO) uygulamasında mesane duvarına sistoskopi enjeksiyonu için kullanılan özel olarak tasarlanmış ayarlanabilir patentli hassas sistoskopik ince uçlu iğnedir. injeTAK derinlik kontrolü işlevi sunan, güvenlik ve hız açısından eşsiz ve ilk enjeksiyon iğnesidir.

Sistoskopik Botox enjeksiyonu yapılan hastalarda Botox enjeksiyonu, mesane kasının kısmi felç edilerek aşırı aktif hareketlerini engellemek amaçlı yapılan InjeTAK, aşırı aktif mesane veya nörojenik mesane gibi mesane fonksiyon bozuklarında endikedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kabızlık (konstipasyon)  ya da ishal (diyare) sorunu olan hastalarda, total ve bölümsel kolon geçiş zamanının ve kolon motilite bozukluklarında cerrahi ya da tıbbi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ambulatuar Empedans – pH metre analizi Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir. Hastaya nazal olarak yerleştirilen Empedans – pH ölçüm kateteri ile özefagusta bulunan her türlü sıvı ve hava takibi 24 saat takip edilir ve kayıt altına alınır. Özefagusda bulunan sıvı veya hava hareketlerinin yönüne ve pH değerine bakılarak, reflü olup olmadığı, reflü var ise asit, zayıf asit veya asit olmayan reflü şeklinde analizi yapılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ


 

Ambulatuar pH metre analizi Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir. Hastaya nazal olarak yerleştirilen pH ölçüm kateteri ile özefagusa kaçan mide asidi 24 saat takip edilir ve kayıt altına alınır. Bu ataklar ve hastada görülen şikayetler eş zamanlı olarak incelenerek, hastada görülen reflü ataklarının varlığı, miktarı, var ise bu atakların hastanın rahatsızlığına yol açıp açmadığı incelenir.

ScanMaster sistemi işeme sonrası kalan idrar miktarının non-invaziv ultrasonik olarak ölçülmesini sağlayan bir sistemdir. Scanmaster probu her türlü PC tabanlı bilgisayar yardımı ile kullanılabilmekte olup istenildiğinde MMS Ürodinami veya Üroflowmetre Sistemleri ile aynı sistem üzerinde de kullanılabilmektedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Alt üriner sistemin (AÜS, mesane ve üretra) dolum ve boşaltma fazlarındaki anormalliklerin saptanması için yapılan tanı amaçlı ürodinamik incelemedir. Ürodinami, bebek, çocuk ve yetişkinlerde; idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrar yapamama, zorlanarak ya da damla damla idrar yapma gibi işeme bozukluklarının teşhis edilmesi için yapılır.


– Stres inkontinans
– Urge inkontinansı
– Miks inkontinans
– Aşırı aktif mesane

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Solar Nexam Pro Ürodinami Sistemi, ICS (International Continance Society) standartlarında üretilmiş en son teknoloji ile donatılan ve dünya çapında önde gelen hastanelerle yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir. Ürodinami’ de uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ile bir araya gelen Solar NEXAM Pro, şu anda mevcut olan en kolay kullanıcı dostu olan profesyonel sistem haline getirmiştir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Her tür üroloji tedavisi ve ürodinamiye uygun Sonesta, rahat ayak koyma ve entegre yastığı ile standartları yakalayan bir sandalyedir. Kilit sistemi sayesinde hasta için konforu ön plana alan sandalye uluslararası standartlardadır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

T-Doc havalı kateterler, ürodinamik basınçları, daha az artefakt veren ve daha doğru tanı koymaya yarayan,  özel “Air-charged” basınç teknolojisini kullanarak ölçer. T-Doc havalı kateterler ile, klinik kararlarda güvenilirlik sağlayacak şeklide daha doğru okuma yapılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Urgent® PC Nöromodülasyon Sistemi fekal inkontinans tedavisinde Perkütan Tibial Sinir Uyarımı ( PTNS ) ile tedavi sağlar. Urgent PC ayrıca aciliyet inkontinansı , sık idrara çıkma, idrara yetişememe ve aşırı aktif mesane semptomlarını tedavi eder. PTNS tedavisi, belirtileri konservatif tedaviler ile düzelmeyen hastalar için mükemmel bir alternatiftir. İdrar kaçırma, aşırı aktif mesane, urge inkontinansı, sık idrar kaçırma, fekal inkontinans endikasyonları için kullanılan bir sistemdir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

EMG seti 3 parça elektrottan oluşmakta ve sfinktere yapıştırılacak elektrotlar ürodinami sırasında ıslandığında çıkmayacak ve sinyal iletimini bozmayacak özelliktedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Dönen diskli Urodyn + altın standartta bir üroflowmetre sistemidir.

Eşsiz dönen disk sistemi ile azami hassasiyet ve artefakt direncini sağlar.

Urodyn + SD, pil gücü ve 1. sınıf uzun menzilli Bluetooth ile birleştiğinde, flowmetre uygulamasının tüm taleplerini karşılayabilmektedir.