Prostat Füzyon Biyopsi nedir?

Prostat kanseri ’nin gerçek tanısı prostat dokusundan örnek alarak kanserin varlığını göstermektir. Bunun için yapılan işleme prostat biyopsisi adı verilir. Günümüzde prostat kanseri tanısında standart kabul edilen 10-12 örneklemeli transrektal sistematik biyopsinin tanı etkinliği sınırlıdır. Otopsi serileri ile karşılaştırılmalı yapılan serilerde prostat biyopsi duyarlılığı % 53 olarak bildirilmiştir. Bu belirsizlik sebebiyle yaklaşık olguların üçte biri beş yıl içinde tekrar biyopsiye gitmekte ve bunların % 13-41’inde tumor tespit edilmektedir . Bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla  önerilen daha çok örneklemenin yapıldığı biyopsilerde klinik olarak anlamsız tumor yakalanma oranı artmakta  ve dolayısıyla da gereksiz tedavi riskinde artış ortaya çıkmaktadır. Yakın zamanda 3 tesla MR  eşliğinde yapılan Multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme (mp-MRG) alanında ortaya çıkan gelişmeler prostat kanserinin tanı ve sınıflandırma doğruluğunun artırılabileceğini göstermiştir . Gelişmiş merkezlerde Mp-MRG’de tespit edilen lezyonlara yönelik  biyopsi yöntemleri ön plana çıkmıştır. Bu yöntemler düşük dereceli tümörleri teşhis etmesine olanak sağlamıştır.

Prostat füzyon biyopsisi ile biyopsi öncesi çektirilen yüksek çözünürlüklü 3 tesla Multiparametrik MR yardımı ile şüpheli alanlar önceden tespit edilir ve özel bir ultrason cihazına ((füzyon biyopsi) cihazı) aktarılarak bu şüpheli alanlardan ayrıca örnekler hedefe yönelik alınır. Yani prostat biyopsisi (füzyon biyopsi) prostat kanserinin gözden kaçma ihtimalini en aza düşüren en güncel prostat kanseri tanı yöntemidir. Ülkemizde az sayıda merkezde uygulanmaktadır.

Hedefe yönelik 3 tesla multiparametrik Prostat MR-TRUS Füzyon Biyopsisi, ileri teknoloji cihaz ve yazılım kullanılarak prostatta kanser şüphesi olan odakları saptayan ve bu odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi yapılmasını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde kanser odakları daha yüksek doğrulukla saptanabilir ve tekrarlayan biyopsilere gereksinim azalmaktadır.

 

 

 

Prostat Füzyon Biyopsi Nasıl Uygulanır?

3 tesla Multiparametrik MR/TRUS füzyon teknolojisinin altında yatan ana konsept; iki görüntünün yazılım kaydını kullanarak MR’ın avantajlarını gerçek zamanlı ultrason görüntüleme avantajları ile kombine etmektir. Prostata ait Manyetik Rezonans (MR) görüntülerinin, özel bir yazılım yardımı ile işlenmesi ve gerçek zamanlı TransRektal Ultrasonografi (TRUS) görüntüsü ile birleştirilmesi esasına dayanır. Gelişmiş MR teknolojisi sayesinde prostatta kanser açısından şüpheli odaklar işaretlenir; biyopsi sırasında Prostat MR-TRUS Füzyon cihazından elde edilen prostat görüntüleri, yine aynı cihazda 3 boyutlu hale dönüştürüldükten sonra MR ile TRUS görüntüleri üst üste getirilerek “füzyon” işlemi gerçekleştirilir. Sonrasında biyopsi iğnesi işaretlenmiş şüpheli MR bölgelerine yazılımındaki navigasyon özelliği ile yönlendirilir ve hedefe yönelik biyopsi işlemi yapılır.

 

Füzyon biyopsinin uygulanması konusunda hasta açısından normal biyopsi ile hiçbir farkı yoktur. Tıbbi açıdan ise birbirinden oldukça farklı yöntemlerdir.   İşlem bölgesel anestezi ile hastanın rektum (makat) bölgesinden yan yatar pozisyonda uygulanır. Ortalama işlem süresi 20-30 dk arasındadır.

Akıllı Biyopsinin Klinik Avantajları Nelerdir?

• Tümör riski taşıyan alanlardan minimal sapma ve hatayla örnekleme yapılır.

• Tekrarlayan biyopsi gereksinimi azalır.

• Körleme yapılan standart biyopsinin aksine, 3 Tesla Multiparametrik MR’da kanser şüphesi taşıyan lezyonlardan doğrudan biyopsi yapılabilir.

• Klinik olarak saldırgan tümörlere daha hızlı tanı konulmasını sağlar.

• Ultrasonla görüntülenemeyen, teknik olarak örnek alınması zor bölgelerden biyopsi almaya olanak tanır.

Prostat Füzyon biyopsi kimler için uygundur?

Aslında prostat kanseri şüphesi olan tüm hastalar füzyon biyopsi için uygun adaylardır. Ancak Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzlarına göre bu işlem için en uygun hasta kesimi, daha önce prostat biyopsisi yapılmış ve temiz gelmesine rağmen prostat kanseri şüphesi devam eden ve yeniden biyopsi planlanan prostat kanseri şüphesi devam eden hastalardır. Bu teknolojinin yaygınlaşması ile birlikte yakın gelecekte tüm biyopsiler için standart hale gelecek gibi gözükmektedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment