Uronav; Prostat Füzyon Biyopsi Sistemi

Daha erken tanı ile daha iyi sonuçlara giden yol: Uronav; Prostat Füzyon Biyopsi Sistemi

Bu yeni yaklaşım, prostat biyopsilerinin hassasiyetini ve özgüllüğünü iyileştirme yeteneğine sahiptir.

Bu, yanlış negatif biyopsi sonuçlarının görülme sıklığının azalmasına neden olur. Konvansiyonel biyopsi veya “kör” prosedürler, tanıyı geciktirerek, tedavi müdahalesini ve tedavi seçeneklerini sınırlayarak hastanın sonuçlarını etkileyen çok daha düşük bir kanser tespit oranına sahiptir.

UroNav daha erken teşhisi sağlayarak, klinisyen tarafından daha geniş bir dizi tedavi seçeneğinin uygulanmasına, hasta için daha az komplikasyona ve bakım sağlayıcısı için daha uygun maliyetli bir çözüm sağlanmasına olanak tanır.   UroNav, post-biyopsi incelemesine kadar, sezgisel iş akışında size yol gösterir. Navigasyon sisteminin hızlı bir şekilde başlatılmasından sonra, UroNav prostatın standart bir 2D taraması ile 3D ultrason hacmi oluşturur.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Category: