T-Doc Havalı Ürodinami Kateteri

T-Doc havalı kateterler, ürodinamik basınçları, daha az artefakt veren ve daha doğru tanı koymaya yarayan,  özel “Air-charged” basınç teknolojisini kullanarak ölçer. T-Doc havalı kateterler ile, klinik kararlarda güvenilirlik sağlayacak şeklide daha doğru okuma yapılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Açıklama