Solar HRM Yüksek Çözünürlüklü Motilite Sistemi

SolarGI HRM Konvansiyonel manometrik incelemede kullanılan kateterlerdeki 5-8 sensör ile elde edilen özofagus manometrik verilerinin yetersiz olması nedeniyle geliştirilen yüksek çözünürlüklü manometri SolarGI, alt yapısı ilk kez 1995’lerin başında Ray Clouse ile oluşturulmuştur. SolarGI ile özofagus gövde motilitesi ve basıncı 2 cm aralıklarla ölçülebilmektedir. Bu sayede özofagusda intraluminal basınç alanlarının daha doğru saptanabilir aynı zamanda özellikle alt ve üst sfinkter düzeyinde hareket nedeniyle ortaya çıkan artefaktların minimale indirilmesi sağlanmıştır.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

 

 

 

Açıklama

Yüksek çözünürlüklü manometri SolarGI, tetkikinde 36 sensörlü manometri kateteri kullanılarak elde edilen veriler ile bilgisayar ortamında oluşturulan basınç haritası sayesinde üst özofagus sfinkteri (ÜÖS), özofagus gövdesi ve alt özofagus sfinkterine (AÖS) ait manometrik veriler aynı anda gözlenebilmektedir.

Avantajları:

  • En gelişmiş HRM teknolojisi
  • Chicago sınıflandırma kriterleri
  • Quickview analiz programları
  • 3D Özofagus basınç topografyası
  • Yeni kateter teknolojisi
  • Kullanımı son derece kolay
  • Daha doğru ve Güvenilir işlem
  • Daha iyi, daha basit, daha Hızlı veri analizi
  • Düşük maliyetli prosedür