OTSC FTRD (Full Thickness Resection Device) Rezeksiyon Sistemi

Kolorektum bölgesinde, uygun lezyonların çıkartılmasıyla tam kalınlıkta rezeksiyon (kazıma) ve tanıya yönelik doku çıkartılması amaçlı, Fleksibl kolonoskoplar ile kullanım içindir.

Sistem, kullanıma hazır olarak gelen, kolonoskop ucuna monte edilerek kullanılan, şekil hafızalı, süper elastik, nitinol adı verilen özel bir alaşımdan yapılan klemp içerir. Biyo uyumludur.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Açıklama

Ovesco FTRD sistemi kolonoskopun ucuna monte edilerek, tutucu bir aletle doku yakalanır, doku tam olarak içeri alındıktan sonra, klemp atılır ve HF akımı ile doku tam olarak rezeke edilir. Çıkartılan parça kolonoskopla dışarı alınır.

Endikasyonları :

Güncel uygulamaları:

Avantajları

 • Çıkan kolonda, sigmoidde, rektumda tekrarlayan nonlifting adenomalar
 • İnen kolonda submukozal tümörler
 • Apandist ağzında kör bağırsak adenomaları
 • İnen kolonda submukozal tümörler
 • Tam yapılamamış polipektomilerde yeniden rezeksiyon
 • Non lifting tekrarlayan adenomalar
 • Tekrarlayan adenomalar (doku kalınlaşması)
 • Daha önceden tedavi edilmemiş adenomalar
 • Teknik olarak zor bölgedeki adenomalar (divertikül, apandist tabanı)
 • Kötü huylu poliplerin alınmasının ardından yapılan rezeksiyonlar
 • Belli bir boyuta kadar mukozaaltı tümörler
 • Motilite bozukluklarında ya da sinirsel bozunum hastalıklarında tanıya yönelik tam kalınlıkta biyopsi
 • Kolonoskopide büyük bir gelişme sağlamıştır.
 • Alt GI bölgede tam kalınlıkta rezeksiyon yapabilen tek cihazdır.
 • Etkili ve güvenilirdir.
 • Tüm kolonda rezeksiyon yapılabilmesini sağlar.
 • Ölümcül, «Non lifting» neoplazilerde kullanılabilir.
 • FTR (Tam kalınlıkta rezeksiyon), alınan doku hakkında daha fazla bilgi sağladığından, tedavi seçenekleri konusunda geçerli bir temel bilgi sağlar.
 • FTRD, ESD ile kısmi duvar rezeksiyonuna göre daha etkilidir.
 • Uygulanan mevcut yöntemlere göre, kısmi duvar rezeksiyonu ile karşılaştırıldığında daha geniş bir uygulama alanı vardır.
 • Dünyadaki tek, FTR tekniğidir.