OMOM Kapsül pH Sistemi

Kablosuz pH ölçüm kapsülü, ambulatuar pH reflü monitorizasyonu işleminde en ileri yöntemdir.
Ambulatuar pH reflü monitorizasyonu işlemi, Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Açıklama

Hastaya kablosuz yerleştirilen pH ölçüm kapsülü ile özefagusa kaçan mide asidi 96 saate kadar takip edilir ve kayıt altına alınır. Bu ataklar ve hastada görülen şikayetler eş zamanlı olarak incelenerek, hastada görülen reflü ataklarının varlığı, miktarı, var ise bu atakların hastanın rahatsızlığına yol açıp açmadığı incelenir.

Kapsül, taşıyıcı bir sistem ile, Alt Özofagus Sfinkteri (AÖS) bölgesine indirilir, vakumlama ile özofagus mukozasına tutturulur ve bu şekilde yerleştirilir. 96 saate kadar kayıt yapılabilir. Veriler kablosuz aktarımla kaydedicide saklanır. Kapsül doğal yollarla mukozadan ayrılır ve vücuttan atılır. pH monitorizasyon sistemi yüklenen yazılım ile çalışır, elde edilen veriler, bu yazılım ile aktarılıp, incelenip gözden geçirilebilir.

Avantajları

  • Reflü ataklarının sayı ve süre olarak tespit edilmesini sağlar
  • Reflü ataklarının hastanın yeme içme, uyku, ilaç alma vb. hangi durumlarından etkilendiğinin analiz edilmesini sağlar.
  • Hastanın en çok hangi reflü şikayeti var ise, ona göre programlanabilen semptom işaretlemesi yapılabilir.
  • Olası kardiyak kökenli göğüs ağrılarının reflü şikayetleri ile karışıp karışmadığının ayırt edilmesini sağlar
  • Hastanın şikayetleri olan anların öncesi analiz edilerek, semptom ve reflü ilişki analizi değerlendirmesi sağlanır.
  • Semptom analizi (SI, SSI, SAP) sonuçları raporlanır.
  • DeMeester skoru belirlenerek, sonuçlar raporlanır.