InjeTak Mesane Botox Enjeksiyon İğnesi

Aşırı aktif mesane (AAM) ve nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi (NDO) uygulamasında mesane duvarına sistoskopi enjeksiyonu için kullanılan özel olarak tasarlanmış ayarlanabilir patentli hassas sistoskopik ince uçlu iğnedir. injeTAK derinlik kontrolü işlevi sunan, güvenlik ve hız açısından eşsiz ve ilk enjeksiyon iğnesidir.

Sistoskopik Botox enjeksiyonu yapılan hastalarda Botox enjeksiyonu, mesane kasının kısmi felç edilerek aşırı aktif hareketlerini engellemek amaçlı yapılan InjeTAK, aşırı aktif mesane veya nörojenik mesane gibi mesane fonksiyon bozuklarında endikedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Açıklama

Özellikleri:

  • 35cm ve 70cm lik boyları vardır. (Rigid 35cm / Flexible 70 cm)
  • Mesane Botox uygulaması rigid veya flexible sistoskop ile yapılır. Rigid sistoskop daha kısa ve anestezi altında yapılırken, fleksibl sistoskop daha çok poliklinik şartlarında lokal jel anestezisi ile de uygulanabilir.
  • Uzun iğne aynı zamanda Rigid sistoskopi’de de kullanılabilir fakat fiyat dezavantajı vardır.
  • Botox kullanımının verimli olabilmesi mesane kaslarına doğru yerlerde doğru derinliğe enjekte edilmesine bağlıdır. Bu nedenle operatörün derinlik kontrolü önemlidir. Injetak bunu kontrollü iğne derinliği ile sağlayabilen tek iğne sistemidir.
  • Mesanenin üst (kubbe/dome) kısmına 2 mm derinlikte olmalıdır.
  • Mesanenin tan duvarlarına 3-4 mm derinlikte olmalıdır.
  • Tabanına ve prostat bölgesine 5mm derinlikte enjeksiyon önerilir ve bunu InjeTak ile ayarlı olarak uygulamak mümkündür.
  • Sistoskopun içinden geçirilirken iğnenin dışarıda olmaması kontrollü geçiş sağlamakta, hasta ve sistoskop (özellikle flexible) güvenliği için önem arz etmektedir.
  • İğne ucunda bulunan siyah bölge enjeksiyon anında doku uzaklığı algısına yardımcı olmaktadır.
  • Tek kullanımlık ve sterildir. Fakat birden fazla kullanımı pratikte görülmektedir.