ELEKTROSTİMÜLASYON ve BİYOFEEDBACK SİSTEMLERİ

PELVİK TABAN BİOFEEDBACK SİSTEMİ

Biofeedback tekniği,  bir cihaz yardımı ile biyolojik süreçleri algılayan biofeedback metodudur. Optik ve / veya ses sinyaline dönüşen fiziksel aktiviteyi ölçümler. Hastaya görsel ve sesli bildirimlerde bulunarak sorunlu bölgede bulunan kasların doğru çalıştırılıp, çalıştırılmadığı ile ilgili bildirim vererek kasların doğru çalıştılmasını hastaya öğretmeyi hedefler.

Açıklama

Sinebravo

Kullanımı:

SineBravo kolay ve ucuz bir elektromiyografi (EMG) -biofeedback cihazdır. Bir teknik cihaz yardımı ile biyolojik süreçleri algılayan biofeedback metodudur. Optik ve / veya ses sinyaline dönüşen fiziksel aktiviteyi ölçümler.

Özellikleri:

 • 2 adet endikasyona göre ayarlanmış program
 • 3 adet ayarlanabilir program
 • Program 1: Üriner İnkontinans ve Konstipasyon
 • Program 2: Nörolojik Tedavi (Felç ve İnme)
 • Program PC1: Ayarlanabilir Program
 • Program PC2: Ayarlanabilir Program
 • Program PC3: Ayarlanabilir Program

Avantajlar:

 • Az müdahaleli bir tedavidir.
 • Ameliyat olmak istemeyen hastalar için alternatiftir.
 • Etkilidir.
 • Ekonomik bir tedavidir.
 • Yapılan çalışmalarla gittikçe kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Biolito

Kullanımı:

Ek ağrı programlı inkontinans terapisi için düşük maliyetli dijital cihaz. Kişiye göre adapte edilebilen 5 fazlı özel programa sahiptir.

Avantajlar:

 • Az müdahaleli bir tedavidir.
 • Ameliyat olmak istemeyen hastalar için alternatiftir.
 • Etkilidir.
 • Ekonomik bir tedavidir.
 • Kullanımı yaygındır.

Duobravo

Modern bir biofeedback ve nöromüsküler stimülasyon cihazıdır. Biofeedback terimi teknik bir cihaz yardımı ile biyolojik süreçlerin algılanmasını sağlar. Fiziksel aktiviteyi ölçen bu sistem fiziksel aktivite ölçer ve optik ve / veya ses sinyallerine dönüştürür. Duobravo, nöromüsküler stimülasyon ya da elektromiyografi (EMG) veya EMG ile stimülasyonunda kullanılabilen, iki kanallı kombine bir cihazdır. DuoBravonun üç farklı tedavi metodu mevcuttur . DuoBravo U ürolojik , jinekolojik ve proktolojik tedavi için kullanılırken, DuoBravo N nörolojik ve ortopedik tedaviler için tasarlanmıştır.

Avantajlar:

 • Az müdahaleli bir tedavidir.
 • Ameliyat olmak istemeyen hastalar için alternatiftir.
 • Etkilidir.
 • Ekonomik bir tedavidir.
 • Yapılan çalışmalarla gittikçe kullanımı yaygınlaşmaktadır.

 

 

Üroloji   Pediatrik Üroloji   Çocuk Ürolojisi    Elektromiyografi    Biyofeedback