Anal Sfinkter İmplant – Gatekeeper / Sfinkeeper

Anal sfinkter implantı, bio-uyumlu, alerjik ve pirojenik olmayan, vücutta çözünmeyecek yapı ve davranışta  olup, minimal cerrahi girişim sağlayan, steril disposable yerleştirme sistemine sahiptir.

Anal sfinkter implantı, anatomik yapıya uygun biçimde, iç ve dış sfinkter kasları arasına yerleştirilmektedir.

 

Vücut sıvıları ile aktif hale gelerek şişme etkisi sağlayacak karakteristiğe sahiptir.

Yerleştirilmesinden 24-48 saat sonra, tedavi sağlayacak boyutlarına ulaşabilmektedir.

Category: