Gösterilen sonuç sayısı: 16

Etkili, minimal invasiv dışkı kaçırma tedavisi. : İmplant intersfinkterik alana (internal ve external sifinkterin arası) yerleştirilen GateKeeper Anal inkontinans implant. Poliakrilonitril (Polyacrylonitrile (HYEXPAN TM), Soiling, sfinkter lezyonu olmadan zayıf anal kanal, pasif incontinans, IAS’nin sınırlı lezyonları (<120°), EAS’nin sınırli lezyonları (<60°) sorunlarında ve diğer tearpötik opsiyonlara tamamlayıcı olarak önerilmektedir.

HYDROGENIUS

  • Elde taşınabilir hidrojen nefes monitörü
  • Sadece Hidrojen ölçümü için, metan için kullanılmaz
  • Ağızlık ve yüz maskesi seçimi
  • 6 protokol seçimi
  • Eş zamanlı 10 hastanın ölçümünü alma imkanı (2 saat içerisinde 10 hasta )

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Secca, konservatif- invaziv terapiler ile bağırsak tıkanıklığı ve bozukluğu için yapılan cerrahi yöntemler arasında güvenli, etkili ve minimal invaziv olan bir terapi yöntemidir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kapsül endoskopi, bir hap boyutunda video kapsülü ile kendi objektifi ve ışık kaynağı sayesinde sindirim kanalı boyunca gastrointestinal peristalsizm sayesinde ilerleyerek görüntüleri bir video üzerinde izlemleme imkanı sağlar, görüntüleri kaydeder ve ölçümleme imkanı sağlar.Görüntülenen resimler bir bilgisayara indirilebilir, değerlendirilebilir ve hekim tarafından teşhis raporu hazırlanır hale getirilir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kapsül Endoskopi; hastanın bel bölgesine takılan kemer ve taşınabilir cihaz eşliğinde 12 saate kadar anlık görüntü incelemesi ve kayıt yapabilmektedir. Endoskop ile hastanın ince ve kalın bağırsak bölgesi saniyede 2-6 görüntü alınarak inceleme imkanı sağlamaktadır.

Bu sayede kapsül endoskopun üzerinde bulunan 6 adet led ışık ve geniş açılı kamerası ile yüksek çözünürlükte, doğal renkleme tonuyla yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakta kablosuz aktarımla kayıt edilmektedir.  Yutulan kapsül doğal yollar ile vücuttan atılır. Kayıt cihazı bilgisayara bağlanarak 15-20 dakika içinde tüm görüntüler aktarılır ve detaylı inceleme yapılabilmektedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kabızlık (konstipasyon)  ya da ishal (diyare) sorunu olan hastalarda, total ve bölümsel kolon geçiş zamanının ve kolon motilite bozukluklarında cerrahi ya da tıbbi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ambulatuar Empedans – pH metre analizi Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir. Hastaya nazal olarak yerleştirilen Empedans – pH ölçüm kateteri ile özefagusta bulunan her türlü sıvı ve hava takibi 24 saat takip edilir ve kayıt altına alınır. Özefagusda bulunan sıvı veya hava hareketlerinin yönüne ve pH değerine bakılarak, reflü olup olmadığı, reflü var ise asit, zayıf asit veya asit olmayan reflü şeklinde analizi yapılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ


 

Kablosuz pH ölçüm kapsülü, ambulatuar pH reflü monitorizasyonu işleminde en ileri yöntemdir.
Ambulatuar pH reflü monitorizasyonu işlemi, Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ambulatuar pH metre analizi Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir. Hastaya nazal olarak yerleştirilen pH ölçüm kateteri ile özefagusa kaçan mide asidi 24 saat takip edilir ve kayıt altına alınır. Bu ataklar ve hastada görülen şikayetler eş zamanlı olarak incelenerek, hastada görülen reflü ataklarının varlığı, miktarı, var ise bu atakların hastanın rahatsızlığına yol açıp açmadığı incelenir.

OTSC klempler, ameliyat sırasında oluşan İyatrojenik komplikasyonların anında tedavisinde, ameliyat sonrası oluşan cerrahi komplikasyonların tedavisinde, gastrointestinal yaraların tedavisi ve deliklerin kapatılmasında ve kanamaların tedavisinde kullanılır.

Ayrıca, ülser kanamaları, Arteryel EMR (Endoskopik Mukozal rezeksiyon) sonrası oluşan kanamalar, ERCP kanamaları, tümor kanamaları ve ameliyat sonrası kanamalar gibi durdurulması zor kanamaların tedavisinde kullanılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Kolorektum bölgesinde, uygun lezyonların çıkartılmasıyla tam kalınlıkta rezeksiyon (kazıma) ve tanıya yönelik doku çıkartılması amaçlı, Fleksibl kolonoskoplar ile kullanım içindir.

Sistem, kullanıma hazır olarak gelen, kolonoskop ucuna monte edilerek kullanılan, şekil hafızalı, süper elastik, nitinol adı verilen özel bir alaşımdan yapılan klemp içerir. Biyo uyumludur.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Ovesco Procto klempler anorektal fistüllerin tedavisinde kullanılırlar.
OTSC klemp uygulama sistemi proktolojide kullanım içindir ve tek kullanımlıktır. OTSC® Procto sistemi, uygulama sistemi ve daha önceden yüklenmiş OTSC proktoloji klempinden oluşur.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

SolarGI HRM Konvansiyonel manometrik incelemede kullanılan kateterlerdeki 5-8 sensör ile elde edilen özofagus manometrik verilerinin yetersiz olması nedeniyle geliştirilen yüksek çözünürlüklü manometri SolarGI, alt yapısı ilk kez 1995’lerin başında Ray Clouse ile oluşturulmuştur. SolarGI ile özofagus gövde motilitesi ve basıncı 2 cm aralıklarla ölçülebilmektedir. Bu sayede özofagusda intraluminal basınç alanlarının daha doğru saptanabilir aynı zamanda özellikle alt ve üst sfinkter düzeyinde hareket nedeniyle ortaya çıkan artefaktların minimale indirilmesi sağlanmıştır.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

 

 

 

Radyofrekans kontrollü ısı tedavisi olan Stretta tedavisi, reflü hastalığının ilaçla tedavisi ile cerrahi işlem arasında alternatif bir tedavi yöntemidir. Stretta tedavisi, hastanın hastanede yatmasını gerektirmeyen, 60 dakika ya da daha az  süren, minimal invaziv bir işlemdir. Stretta,  REFLÜ sorunu olan kişilerde,ilaç tedavisinin fayda etmediği, kısmi olarak fayda ettiği ya da ameliyat olmak istemeyen hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

 

THD Slide, hemoroid hastalığının ileri derecelerinin tedavi işleminde kullanılan, özel tasarlanmış anoskop adı verilen bir cihazdır.

THD Doppler probu, anal mukoza ile temasta olduğundan hemoroid arterlerinin doğru olarak saptanmasında kullanılır ve ANOSKOP’a yerleştirlir. THD Slide ANOSKOP, şeffaf, tıbbi kullanıma uygun malzemeden yapılmış, kullanım bölgesinde mükemmel aydınlatma yapılmasına olanak sağlayan fiberoptik uç olan bir cihazdır.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Urgent® PC Nöromodülasyon Sistemi fekal inkontinans tedavisinde Perkütan Tibial Sinir Uyarımı ( PTNS ) ile tedavi sağlar. Urgent PC ayrıca aciliyet inkontinansı , sık idrara çıkma, idrara yetişememe ve aşırı aktif mesane semptomlarını tedavi eder. PTNS tedavisi, belirtileri konservatif tedaviler ile düzelmeyen hastalar için mükemmel bir alternatiftir. İdrar kaçırma, aşırı aktif mesane, urge inkontinansı, sık idrar kaçırma, fekal inkontinans endikasyonları için kullanılan bir sistemdir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ