Gösterilen sonuç sayısı: 7

Alt üriner sistemin (AÜS, mesane ve üretra) fonksiyonlarının Sistometri ve Üroflow (Basınç Akım çalışması) işlemleri ile incelenmesidir. Pratik ve günlük üroflow incelemelerine uygun, kullanım kolaylığı olan basit ve düşük maliyetli bilgisayar tabanlı kablosuz üroflowmetri sistemidir. Flowmaster hastaya mahremiyet sağlayan ölçümleme ve analiz sistemidir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Aşırı aktif mesane (AAM) ve nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi (NDO) uygulamasında mesane duvarına sistoskopi enjeksiyonu için kullanılan özel olarak tasarlanmış ayarlanabilir patentli hassas sistoskopik ince uçlu iğnedir. injeTAK derinlik kontrolü işlevi sunan, güvenlik ve hız açısından eşsiz ve ilk enjeksiyon iğnesidir.

Sistoskopik Botox enjeksiyonu yapılan hastalarda Botox enjeksiyonu, mesane kasının kısmi felç edilerek aşırı aktif hareketlerini engellemek amaçlı yapılan InjeTAK, aşırı aktif mesane veya nörojenik mesane gibi mesane fonksiyon bozuklarında endikedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Alt üriner sistemin (AÜS, mesane ve üretra) dolum ve boşaltma fazlarındaki anormalliklerin saptanması için yapılan tanı amaçlı ürodinamik incelemedir. Ürodinami, bebek, çocuk ve yetişkinlerde; idrar kaçırma, sık idrara çıkma, idrar yapamama, zorlanarak ya da damla damla idrar yapma gibi işeme bozukluklarının teşhis edilmesi için yapılır.


– Stres inkontinans
– Urge inkontinansı
– Miks inkontinans
– Aşırı aktif mesane

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Solar Nexam Pro Ürodinami Sistemi, ICS (International Continance Society) standartlarında üretilmiş en son teknoloji ile donatılan ve dünya çapında önde gelen hastanelerle yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir. Ürodinami’ de uzun yıllara dayanan üretim tecrübesi ile bir araya gelen Solar NEXAM Pro, şu anda mevcut olan en kolay kullanıcı dostu olan profesyonel sistem haline getirmiştir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Her tür üroloji tedavisi ve ürodinamiye uygun Sonesta, rahat ayak koyma ve entegre yastığı ile standartları yakalayan bir sandalyedir. Kilit sistemi sayesinde hasta için konforu ön plana alan sandalye uluslararası standartlardadır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

T-Doc havalı kateterler, ürodinamik basınçları, daha az artefakt veren ve daha doğru tanı koymaya yarayan,  özel “Air-charged” basınç teknolojisini kullanarak ölçer. T-Doc havalı kateterler ile, klinik kararlarda güvenilirlik sağlayacak şeklide daha doğru okuma yapılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Dönen diskli Urodyn + altın standartta bir üroflowmetre sistemidir.

Eşsiz dönen disk sistemi ile azami hassasiyet ve artefakt direncini sağlar.

Urodyn + SD, pil gücü ve 1. sınıf uzun menzilli Bluetooth ile birleştiğinde, flowmetre uygulamasının tüm taleplerini karşılayabilmektedir.