Sonablate Fokal HiFu Sistemi Nedir?

Dünyada FDA onaylı tek fokal HIFU sistemi olan Sonablate, Biplane HIFU probu sayesinde farklı uzaklıklarda odakların ablasyonunda başarı ile kullanılmaktadır. Her odağın realtime görüntüleme altında ablasyonu yapılırken sistem valide edilmiş TCM (Tissue Change Monitoring) özelliği ile gereken enerjinin alındığını veya daha fazla enerji gereksinimini kullanıcıya bildirerek %100 güvenli tedavi sağlamaktadır.

Sistem ile tedavi edilmiş 2000 üzerinde kayıtlı vakasının 12 yıla uzanan klinik verileri bulunmaktadır. Çalışmalar Mark Emberton tarafından çok merkezli olarak takip edilmektedir.

Sonablate sistemi, odaklanmış ultrason kullanılarak, hassas ve odaklanmış ablatif enerji sağlayan minimal invaziv robotik bir cihazdır.

AMAÇ

Spesifik doku üzerinde
Ultrason-MR füzyonu

ABLASYON

Doğru nokta atışı ile hedeflenmemiş
dokuyu koruma

ANALİZ

Gerçek zamanlı görüntüleme ve gelişmiş TCM (Doku Değişimi İzleme)Teknolojisi

Sonablate Prosedür

fokal hifu ads tıbbi cihazlar

Sonablate probu hastanın rektumuna göre pozisyonlanır

Tedavi eden hekim, özelleştirilmiş ablasyon planını haritalandırır

Özel lezyonlar (pirinç tohumu şekilde) oluşturarak HIFU başlatılır

Minimal İnvaziv
Gerçek zamanlı görüntüleme
Sonafuse (HIFU Füzyon Platformu)
TCM (Doku Değişimi İzleme)
Hasta Güvenliği
Radyasyondan arındırılmış