36 sonuçtan 1-16 arası gösteriliyor

gata keeper

Anal sfinkter implantı, bio-uyumlu, alerjik ve pirojenik olmayan, vücutta çözünmeyecek yapı ve davranışta  olup, minimal cerrahi girişim sağlayan, steril disposable yerleştirme sistemine sahiptir.

Anal sfinkter implantı, anatomik yapıya uygun biçimde, iç ve dış sfinkter kasları arasına yerleştirilmektedir.

 

Vücut sıvıları ile aktif hale gelerek şişme etkisi sağlayacak karakteristiğe sahiptir.

Yerleştirilmesinden 24-48 saat sonra, tedavi sağlayacak boyutlarına ulaşabilmektedir.

Mesane tümörü tedavisi

EMDA sistemi, mesaneye yerleştirilen bir kateter içerisindeki elektrot ve karına yerleştirilen elektrotlar arasında bir elektriksel alan oluşturularak, mesaneye verilen kemoterapi ilacı Mitomisin C’nin, mesane duvarında daha derin dokuya etki etmesini sağlar.

 

EMDA, intravezikal bir solüsyon içerisindeki iyonize ilaçların, dokuya yönelerek, bir elektriksel akım kullanarak pasif difüzyona oranla daha derin dokulara nüfuz etmesini sağlayan bir sistemdir.

 

Bilimsel olarak ölçülmüş ve uygulanmış olan bu işlem, cerrahi sonrasında tümör tekrarlama oranını büyük oranda düşmesini sağlamaktadır.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Alt üriner sistemin (AÜS, mesane ve üretra) fonksiyonlarının Sistometri ve Üroflow (Basınç Akım çalışması) işlemleri ile incelenmesidir. Pratik ve günlük üroflow incelemelerine uygun, kullanım kolaylığı olan basit ve düşük maliyetli bilgisayar tabanlı kablosuz üroflowmetri sistemidir. Flowmaster hastaya mahremiyet sağlayan ölçümleme ve analiz sistemidir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

 

Flowtaker, evde kullanım için eşsiz, ekonomik, tek kişilik hasta üroflowmetre sistemidir.

 

Etkili, minimal invasiv dışkı kaçırma tedavisi. : İmplant intersfinkterik alana (internal ve external sifinkterin arası) yerleştirilen GateKeeper Anal inkontinans implant. Poliakrilonitril (Polyacrylonitrile (HYEXPAN TM), Soiling, sfinkter lezyonu olmadan zayıf anal kanal, pasif incontinans, IAS’nin sınırlı lezyonları (<120°), EAS’nin sınırli lezyonları (<60°) sorunlarında ve diğer tearpötik opsiyonlara tamamlayıcı olarak önerilmektedir.

inkontinans lazer

HYDROGENIUS

  • Elde taşınabilir hidrojen nefes monitörü
  • Sadece Hidrojen ölçümü için, metan için kullanılmaz
  • Ağızlık ve yüz maskesi seçimi
  • 6 protokol seçimi
  • Eş zamanlı 10 hastanın ölçümünü alma imkanı (2 saat içerisinde 10 hasta )

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Aşırı aktif mesane (AAM) ve nörojenik detrüsör aşırı aktivitesi (NDO) uygulamasında mesane duvarına sistoskopi enjeksiyonu için kullanılan özel olarak tasarlanmış ayarlanabilir patentli hassas sistoskopik ince uçlu iğnedir. injeTAK derinlik kontrolü işlevi sunan, güvenlik ve hız açısından eşsiz ve ilk enjeksiyon iğnesidir.

Sistoskopik Botox enjeksiyonu yapılan hastalarda Botox enjeksiyonu, mesane kasının kısmi felç edilerek aşırı aktif hareketlerini engellemek amaçlı yapılan InjeTAK, aşırı aktif mesane veya nörojenik mesane gibi mesane fonksiyon bozuklarında endikedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Secca, konservatif- invaziv terapiler ile bağırsak tıkanıklığı ve bozukluğu için yapılan cerrahi yöntemler arasında güvenli, etkili ve minimal invaziv olan bir terapi yöntemidir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cerrahın Elinde Olabilecek En Güçlü Donanım;

Jena MultiPulse Ho

 

Kapsül endoskopi, bir hap boyutunda video kapsülü ile kendi objektifi ve ışık kaynağı sayesinde sindirim kanalı boyunca gastrointestinal peristalsizm sayesinde ilerleyerek görüntüleri bir video üzerinde izlemleme imkanı sağlar, görüntüleri kaydeder ve ölçümleme imkanı sağlar.Görüntülenen resimler bir bilgisayara indirilebilir, değerlendirilebilir ve hekim tarafından teşhis raporu hazırlanır hale getirilir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kapsül Endoskopi; hastanın bel bölgesine takılan kemer ve taşınabilir cihaz eşliğinde 12 saate kadar anlık görüntü incelemesi ve kayıt yapabilmektedir. Endoskop ile hastanın ince ve kalın bağırsak bölgesi saniyede 2-6 görüntü alınarak inceleme imkanı sağlamaktadır.

Bu sayede kapsül endoskopun üzerinde bulunan 6 adet led ışık ve geniş açılı kamerası ile yüksek çözünürlükte, doğal renkleme tonuyla yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakta kablosuz aktarımla kayıt edilmektedir.  Yutulan kapsül doğal yollar ile vücuttan atılır. Kayıt cihazı bilgisayara bağlanarak 15-20 dakika içinde tüm görüntüler aktarılır ve detaylı inceleme yapılabilmektedir.

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kabızlık (konstipasyon)  ya da ishal (diyare) sorunu olan hastalarda, total ve bölümsel kolon geçiş zamanının ve kolon motilite bozukluklarında cerrahi ya da tıbbi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ

MicrUs, gerçek zamanlı görüntü elde etmek için kullanılan taşınabilir PC kontrollü bir ultrason sistemidir.

 

Ambulatuar Empedans – pH metre analizi Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir. Hastaya nazal olarak yerleştirilen Empedans – pH ölçüm kateteri ile özefagusta bulunan her türlü sıvı ve hava takibi 24 saat takip edilir ve kayıt altına alınır. Özefagusda bulunan sıvı veya hava hareketlerinin yönüne ve pH değerine bakılarak, reflü olup olmadığı, reflü var ise asit, zayıf asit veya asit olmayan reflü şeklinde analizi yapılır.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ


 

Kablosuz pH ölçüm kapsülü, ambulatuar pH reflü monitorizasyonu işleminde en ileri yöntemdir.
Ambulatuar pH reflü monitorizasyonu işlemi, Gastro Özefageal Reflü (GERD – GÖRH) hastalığı tanısında kullanılan bir yöntemdir.

 

ÜRÜN BROŞÜRÜ