PSA değeri 2-10 ng/ml arasındaki hastalarda “Klinik Anlamlı Kanser” (Gleason skoru≥7) olup olmadığını SelectMDx testi uygulayarak tespit edebilirsiniz. Klinik anlamlı prostat kanseri taşımayan hastaları ayırt etmeyi hedefleyen bu testin negatif prediktif değeri %98’e ulaşmaktadır (1).

SelectMDx testi sayesinde hastalarınıza Klinik Anlamlı Kanserriski taşımadıklarını söyleyebilir ve bu hastaları;

  • Multiparametrik MRI
  • Transrektal Prostat Biyopsisi
  • Olası klinik önemsiz prostat kanseri teşhisi
  • Gereksiz prostat kanseri cerrahisi
    süreçlerinden koruyabilirsiniz (2).

SelectMDx testi son derece kolay uygulanan bir testtir. Parmakla rektal muayene sonrası hastalardan UrNCollect ile alınan ilk idrardaki hücreler adresinizden alınır. Bu hücreler üzerinde çalışılan SelectMDx testinin sonucu yaklaşık bir hafta içinde tarafınıza iletilmektedir.

NEGATİF sonuç hastanızda %98 ihtimalle “Klinik Anlamlı Kanser” riski olmadığını,

POZİTİF sonuç, hastanıza özel biyopsi sonrası “Klinik Anlamlı Kanser” bulunma olasılığını gösterir.

SelectMDx testi kullanımı 2018 EAU Prostat Kanseri Kılavuzları tarafından önerilmektedir.