PSA değeri 2-10 ng/ml arasındaki hastalarda Klinik Anlamlı Prostat Kanseri (GS≥7) olup olmadığını SelectMDx testi ile %98 kesinlikte (NPV) değerlendirebilirsiniz.

POZİTİF sonuç, hastanıza özel biyopsi sonrası “Klinik Anlamlı Kanser” bulunma olasılığını gösterir.

SelectMDx testi kullanımı 2018 EAU Prostat Kanseri Kılavuzları tarafından önerilmektedir.