Prostat kanseri tanısında yeni ve en güvenilir yöntem füzyon biyopsi yöntemidir. Füzyon biyopsi yöntemi ile kanser odakları daha yüksek bir keskinlikte saptanmaktadır.

Bu yöntemde; prostata ait multiparametrik MR görüntüleri özel bir bilgisayar programında işlenerek 3 boyutlu bir prostat oluşturulmakta ve kanser açısından şüpheli odaklar işaretlenmektedir. Bu bulgular özel bir biyopsi platformu ve yazılım kullanılarak, biyopsi yapılacak transrektal ultrasonografi cihazına aktarılmaktadır. Biyopsi esnasında USG cihazından elde edilen prostat görüntüleri, eş zamanlı olarak bilgisayar sisteminde 3 boyutlu hale getirilmekte ve daha sonra MR ve Ultrasonografi görüntüleri üst üste getirilerek füzyon işlemi gerçekleştirilmektedir.  Daha sonra biyopsi iğnesi robotik bir kol yardımıyla  işaretlenmiş şüpheli MR bölgelerine yönlendirilerek sadece milimetrik sapmalarla hedeften biyopsi alma  işlemi gerçekleştirilmektedir.

Füzyon Biyopsi İşlem  Basamakları

 1. Füzyon biyopsi yapılacak olan hastalara öncesinde multiparametrik MR görüntüleme yapılır.
 2. mpMR’de yüksek tümör riski taşıyan alanlar bilgisayarda işaretlenir.
 3. mpMR görüntüleri ile transrektal ultrasonografi rehberliğinde alınan görüntüler üst üste getirilerek prostatın 3 boyutlu modeli oluşturulur.
 4. Füzyon biyopsi robotu ile prostat bezinin sınırları ve büyüklüğü belirlenir.
 5. Biyopsi iğnesi robotik bir kol yardımıyla işaretlenmiş şüpheli alanlara yönlendirilerek, hedeflenen alandan doku örneklemesi yapılır.
 6. İşlem öncesi enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik verilir.
 7. Biyopsi işlemi genel ya da lokal anestezi ile yapılır.
 8. Aynı gün hasta taburcu edilir

Füzyon Biyopsi Avantajları

 • Tümör riski taşıyan alanlardan minimal sapma ve hata payı ile örnekleme yapılır.
 • Tekrarlayan biyopsi gereksinimi azalır.
 • Standart biyopsinin aksine, MR’da kanser şüphesi taşıyan lezyonlardan doğrudan hedefe yönelik biyopsi yapılabilir. Hedeften akıllı biyopsi alınır.
 • Klinik olarak saldırgan tümörlere daha hızlı tanı konulmasını sağlar.
 • Standart biyopside alınamayan, teknik olarak örnek alınması zor bölgelerden biyopsi almak mümkündür.
 • Biyopsi örneklemesi hastanın prostat anatomisine daha uygun olarak alınır

 

füzyon biyopsi

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment