Prostat kanseri tanısında yeni ve en güvenilir yöntem füzyon biyopsi yöntemidir. Füzyon biyopsi yöntemi, kanser şüpheli odaklardan biyopsi alınmasını sağlar. 

Bu yöntemde; prostata ait multiparametrik MR verileri DynaCAD yazılımı ile işlenerek 3 boyutlu ortamda prostat ve şüpheli kanser odakları işaretlenir. 

UroNav sistemi, bu hedefleri prostat biyopsi işlemi sırasında kullanılan canlı Ultrason görüntüleri ile birleştirilerek (üst üste getirerek) hedef noktalara navigasyon ile ulaşılmasını sağlar. Daha sonra bu navigasyon yardımı ile kanser şüpheli odaklardan hassas bir şekilde biyopsi alınır.

Füzyon Biyopsi İşlem  Basamakları

 1. Füzyon biyopsi yapılacak olan hastalara öncesinde multiparametrik MR görüntüleme yapılır.
 2. DynaCad yazılımı ile prostat ve şüpheli odakların MR verisi ile 3 boyutlu haritası çıkarılır.
 3. UroNav sistemi ile prostatın Ultrason verisi ile 3 boyutlu haritası çıkarılır.
 4. Çıkarılan her iki 3 boyutlu veri birleştirilerek canlı Ultrason görüntüsünde MR da tespit edilen hedeflerin görünmesi sağlanır (füzyon işlemi)
 5. UroNav navigasyon sistemi yardımı ile hedeflerden biyopsi alınır. 
 6. Biyopsi işlemi genel ya da lokal anestezi ile yapılır ve hasta kısa bir süre sonra taburcu edilir.

Füzyon Biyopsi Avantajları

 • Klinik anlamlı kanser riski taşıyan alanlardan minimal sapma ile örnekleme yapılır.
 • Tekrarlayan biyopsi gereksinimi azalır.
 • Standart biyopsinin aksine, MR’da kanser şüphesi taşıyan lezyonlardan doğrudan hedefe yönelik biyopsi yapılabilir. Klinik önemsiz odaklardan biyopsi alınmaz. 
 • Klinik olarak saldırgan tümörlere daha hızlı tanı konulmasını sağlar.
 • Standart biyopside alınamayan, teknik olarak örnek alınması zor bölgelerden biyopsi almak mümkündür.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment